Podporujeme a pomáháme

Snažíme se aktivně podporovat životní a hospodářskou úroveň v našem okolí, proto mezi důležité činnosti naši společností patří pravidelné poskytování finanční a materiální podpory.

Pomoc zdravotně či sociálně handicapovaným dětem
Pomoc při rozvoji dětských volnočasových aktivit

Nakoledetem.cz – Nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění finančních prostředků na rekondiční pobyty, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

For Help – Pomoc dětem a lidem s autismem. Snaha je také zaměřena na osvětu o autismu. Společnost vede projekt Mazlení s koníkem, kde ji navštěvují rodiny s autistickými dětmi.

Patriots Liberec – Baseballový a softbalový sportovní mládežnický oddíl.