Spolehlivá kontrola nemocných

1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti fyzické ostrahy, zabezpečovacích systémů, kamerových systémů, úklidové služby a na základě změně zákona o nemocenském pojištění i spolehlivý systém kontroly nemocných zaměstnanců.

 

Kontrola nemocných zaměstnanců

Naše agentura se specializuje na kontrolní činnost zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými dle § 192 Zákoníku práce. Úkolem našeho specializovaného zaměstnance je osobní návštěva nemocného v místě nahlášení pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše řádně zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli.

 

  • V praxi osvědčený systém kontroly nemocných.
  • Služba kontroly nemocných je účinným preventivním prvkem proti zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců.
  • Kontrolní činnost nemocných napomáhá zaměstnavateli provést kontrolu zaměstnance v období prvních čtrnácti dnů jeho pracovní neschopnosti, na které má dle zákona právo a to bez nutnosti vlastní personální zátěže.
  • Kontrolu nemocných provádí zkušený tým spolehlivých pracovníků, který bude řešit samotné kontroly v terénu

 

Využijte našich služeb pro tuto jistě nepopulární činnost. Vložené finanční prostředky se mohou několikanásobně vrátit v podobě odejmutí náhradní mzdy, zaručeně se vrátí v podobě zkvalitnění docházky zaměstnanců.

Kontaktujte nás